Suunnittelupalvelut

Palotekninen suunnittelu

• Palo­tek­ni­set suunnitelmat

• Palo­tek­ni­set selvitykset

• Palo­tek­ni­set lausunnot

 •Savun­pois­ton suunnittelu

• Palo­kat­ko­suun­nit­te­lu

• Pois­tu­mis­tur­val­li­suus simuloinnit

• Sam­mu­tus­jär­jes­tel­mien integroin­ti osak­si palo­tek­nis­tä suunnittelua

• Palo­ris­kien tun­nis­ta­mi­nen, ana­ly­soin­ti ja hallinta

Sammutusjärjestelmien suunnittelu

• Perin­tei­nen sprinkleri

• Kor­kea- ja matalapainesumu

•Kaa­susam­mu­tus

•Aero­so­li­sam­mut­teet

• Palo­ve­si­put­kis­tot

• Jär­jes­tel­mien asennusvalvonta

• Sam­mu­tus­jär­jes­tel­mien vertailut