Referenssit

Referenssejämme

Raken­nuk­sel­ta vaa­di­taan koko elin­kaa­ren ajan ajan­ta­sais­ta palo­tur­val­li­suut­ta. Raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tus ja sen koko vai­kut­ta­vat tar­vit­ta­viin palon­tor­jun­nan rat­kai­sui­hin ja valit­ta­viin järjestelmiin.

Mitä haas­ta­vam­pi koh­de, sitä asian­tun­te­vam­paa syven­ty­mis­tä koh­teen palon­tor­jun­taan, eri sam­mu­tus- ja paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mien sekä raken­teel­li­sen palo­tur­val­li­suu­den arvioin­tiin tarvitaan.